07.03.2024 Yhdessä-hanke

Vanhemmuuden tajuntaa laajennettiin jälleen Evijärven Teinineuvolassa. Aiheena oli perhepaketti ja alustajana toimi lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuushoidon palveluiden vastuuyksikköjohtaja, perhe- ja pariterapian psykoterapeutti Merja Kattelus. 

Merja Katteluksen mukaan haasteet ratkeavat siinä ihmissuhteiden järjestelmässä ja ympäristössä, jossa ne ovat syntyneetkin. Kun ihmissuhteet saadaan yksilöiden tarpeita vastaaviksi ja toimiviksi, oireet ja ongelmallinen käytös saattavat käydä tarpeettomiksi. Tämä vaatii perheeltä yhteistä oivaltamista ja mahdolliselta ammatilliselta tukitaholta kokonaisvaltaista näkemystä perheestä. 

Vaikka tuntuu siltä, että nuori ottaa etäisyyttä perheestä, on nuori silti osa perhettä ja sen vuorovaikutusverkostoa. Vuorovaikutussuhteita perheessä on yhtä paljon kuin siinä on jäseniä. Merja Kattelus pyysi pohtimaan tuleeko nuori kuulluksi perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa? Entä miten voisimme perheenä yhdessä tulla kuulluksi omien tarpeidemme kanssa? Perheen sisäisissä vuorovaikutussuhteissa on normaalia myös ärsyyntyä toiseen. Tärkeää on tunnistaa, miten ärsytystä ilmennetään toista kohtaan. 

Yhden perheenjäsenen eläessä kuohuvaa nuoruuttaan, voisivat vanhemmat pysähtyä miettimään mikä koko perheen toimintatavoissa vahvistaa ja auttaa nuorta ja mikä taas vastaavasti kuormittaa häntä. Miten perheen erilaiset toiveet tulevat kohdatuksi? Oireilevan nuoren kohdalla tulisi nähdä myös se, kehen kaikkeen hänen kuohunta perheen sisällä  vaikuttaa. Kuohunta ja oireilu voi esimerkiksi hämmentää perheen pienempiä sisaruksia. Miten nuoremmille sisaruksille voi puhua ikätasoisesti siitä, mitä nuori käy läpi. Nuorempi sisar jää helposti vahvoja tunteitakin kokevan nuoren varjoon. Häneltä kannattaakin aika ajoin tietoisesti kysyä kuulumisia ja huolestuttaako tätä joku. Kattelus muistutti Matti Siiralan sanoin: “Mikä ei tule yhdessä jaettavaksi, tulee jonkun kannettavaksi.”

Nuori kaipaa vahvistusta, eikä hänelle voikaan liikaa sanoittaa ääneen miten hyvänä tyyppinä vanhempi hänet näkevät. Tämä ei poista nuoren kokemaa ulkoapäin tulevaa painetta, jota nuori saattaa kokea, mutta vahvistavien kommenttien kuuleminen tuo mielen päälle minuutta vahvistavaa viestiä. 

Mielenterveyteen liittyvät haasteet puhututtivat tälläkin kertaa Teinineuvolaan osallistuvia. Keskustelua herätti se, miten paljon media ja some tuovat esiin mielenterveyteen liittyvä asioita. Vaikka mielenterveyteen liittyvien haasteiden stigma on julkisen keskustelun myötä vähentynyt, voi se hämärtää normaalien vaikeiden tunteiden erottamista todellisista mielenterveyteen liittyvistä haasteista. Nuoren kanssa on hyvä puhua, että ahdistavilta tuntuvat tunteet ovat osa elämää. Näin voi normalisoida nuoren vaikeita tunteita, opasti Merja Kattelus. 

Mielenterveydestä tulee pitää huolta kuten muustakin terveydestä. Mielenterveyteen liittyviä palikoita kuvaa hyvin Mieli ry:n sivulta löytyvä mielenterveyden käsi, jonka avulla voi kartoittaa mieleen vaikuttavien palikoiden tasapainoa omassa tai nuoren elämässä, muistutti Kattelus. Ovatko perusasiat tasapainossa? Mikä on elämässä kunnossa ja mitä mieltä tukevia elementtejä voisi olla enemmän? 

Yhdessä-hanke

takaisin alkuun

gfdgf