22.02.2024 Yhdessä-hanke

Yli kolmesataa vanhempaa ja somemaailman kääntöpuolista kiinnostunutta oli kokoontunut striimin välityksellä maakunnalliseen vanhempainiltaan Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi eri paikkakunnilla järjestettiin kohtaamispaikoissa iltaperhekahviloita, joihin oli kokoontunut perheitä paikalle yhteisen ruudun ääreen. 

Maakunnallista vanhempainiltaa oli järjestämässä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan perhekeskus, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa-hanke, MLL:n Pohjanmaan piiri ja Momssien Yhdessä-hanke. Asiantuntijoiksi iltaan oli kutsuttu puhumaan Someturvan toimitusjohtaja sometohtori Suvi Uski sekä MLL:n Pohjanmaan piirin mediakasvatuksen asiantuntija Maiju Raitanen. Omaperheen verkkopalvelusta infoa illassa piti Sähköisen perhekeskuksen aluekoordinaattori Marjo Köykkä. 

Someturva on verkkohäirinnän ensiapuyksikkö, jossa häiriötilanteisiin erikoistuneet asiantuntijat tarjoavat apuaan erilaisiin tilanteisiin, joissa on kohdattu stalkkaamista, kiusaamista, seksuaalista häirintää, huhujen levittämistä yms. somen välityksellä tapahtuvaa persoonaan kohdistuvaa häirintää. Someturva tekee työtä koulujen ja erilaisten yhteisöjen kanssa, jotta somen kautta tapahtuvaan häirintään voitaisiin puuttua. Someturvan sivuihin kannattaakin käydä tutustumassa www.someturva.fi

Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski seuraa lähietäisyydeltä somessa tapahtuvaa häirintää. Hän puhuu somen vaaroista ja sen koukuttavuudesta. Maakunnallisessa vanhempainillassa  Uski suuntasi puheensa erityisesti alakouluikäisten vanhemmille. Hän listasi erilaisia sosiaalisen median sovelluksia, joiden ulkonäkö on tehty karkkimaisen houkuttelevaksi erityisesti lapsille. Uskin vakava viesti vanhemmille olikin, että se mikä vaikuttaa lapsellisen viattomalta vetää alustalle myös ei niin toivottavaa väkeä. Some altistaa jokaisen älypuhelinta kantavan lapsen seksuaalirikollisuudelle. Lapsi ei välttämättä uskalla puhua kotona somessa tapahtuneesta häirinnästä vaikkapa puhelimen menettämisen pelon takia. 

Somen kautta tapahtuvan lapsiin kohdistuvan häirinnän lisäksi somen vaarat ovat moninaiset. Somen ongelmista Uski nosti esiin sisällön, joka voi olla mitä vain. Somekanavat tuovat esimerkiksi sotien raakuudet ja ihmisten hädän suoraan lasten ja nuorten puhelimiin. Lapsella toiminnan säätely ei toimi kuten aikuisilla, jotka pystyvät suojelemaan itseään traumatisoivalta materiaalilta ohittamalla itselle haitallisen sisällön. Lasten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavaan sisältöön Uski nosti myös somessa tapahtuvan pahoinpitelykulttuurin, jossa fyysinen väkivalta on kuvattu ja jaettu sosiaalisessa mediassa. 

Uski nosti esiin sen, miten salakavalasti somen syötteet vaikuttavat lasten mieleen. Some luo illuusiotarpeen paremmasta minästä, jolla ei ole vertailukohtaa arjen realismiin. Tästä esimerkkinä Uski kertoi Ylen tekemästä kokeesta, jossa tekoälyä hyödyntäen luotiin masentuneisuuteen taipuva nuori 13-vuotias Ella. Jo tunnin Tik Tok -sovelluksen käytön jälkeen Ellan syötteeseen ilmestyi laihduttamiseen ja itsetuhoisuuteen viittaavaa sisältöä. Ylen juttuun pääset tutustumaan tästä linkistä: https://yle.fi/a/74-20059318.

Somesovelluksista Tik Tok käyttää uutta teknologiaa, joka edesauttaa sovelluksen koukuttavuutta. Myös muut somealustat ovat alkaneet käyttämään tätä teknologiaa. Tik Tok -sovelluksen parissa saattaa vierähtää aikaa jopa kahdeksan tuntia päivässä. Kun ennen puhuttiin kahden tunnin ruutuajasta päivässä, on tämä Uskin mukaan kääntynyt kahdeksi tunniksi ruudutonta aikaa. Some koukuttaa ja vie siis valtavan määrän aikaa. Somen koukuttavuus näkyy myös vanhempien keskuudessa. 

Nyt pitäisi viimeistään herätä yhdessä vastustamaan älylaitteiden koukuttavuutta. Vanhemman tehtävä on auttaa lasta viettämään ruudutonta aikaa muistutti Suvi Uski. Vanhemman tehtävä on myös suojella lapsen digitaalista jalanjälkeä, jotta tästä jää mahdollisimman pieni määrä digitaalista tietoa esim. someen. Kokonaisuuksien hallitseminen on tässä suhteessa koko ajan hankalampaa. Vanhempia tarvitaan! Uski rohkaisi paitsi marmattaan puhelimen käytöstä, mutta myös olemaan hiljaa ja kuuntelemaan lasta. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton lanseeraama “Sinisen valon sukupolvi” -kampanja nostaa niin ikään esiin vanhempien vastuuta suhteessa nuorten nettikäyttäytymiseen. MLL:n Pohjanmaan piirin mediakasvatuksen asiatuntijan Maiju Raitasen vakava viesti oli: “Vanhempien on pidettävä huoli, ettei lapsi huku mediavirtaan”. Pelastusrenkaana toimii aito läsnäolo ja jatkuva vuoropuhelu lapsen kanssa, joista vastuu on ennen kaikkea vanhemmalla. Vanhemman vastuulla on myös taata lapselle riittävä uni, leikki ja liikunta joka päivälle. Syli ja virikkeetön aika on lapselle läsnäolon aikaa. Lapsen empatiataidot kehittyvät kasvokkain, muistutti Raitanen. Mikäli ruutuaika alkaa syömään jotakin näistä lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeästä osa-alueesta, on aika puuttua ja muuttaa suuntaa. Vanhemman tehtävä on opastaa lasta myös nettimaailmaan turvallisesti. 

MLL:n Sinisen valon sukupolvi -kampanjasta voit lukea täältä: https://www.mll.fi/sinisen-valon-sukupolvi/.

Yksin ei tarvitse jäädä lapsen someen tai muihinkaan haasteisiin liittyvien asioiden kanssa. MLL tarjoaa omissa kanavissaan apua ja tukea vanhemmuuteen. Lapsiperheille suunnattua tietoa, tukea ja palveluita on keskitetysti saatavilla myös Sähköisen perhekeskuksen kautta osoitteessa www.https://omaperhe.fi/. Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa kaiken perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Omaperheen sivuilta pääset hakemaan kohdennetusti oman paikkakuntasi palveluita. Sähköinen perhekeskus tukee Perhekeskus-palvelukokonaisuutta. 

Yhdessä-hanke

takaisin alkuun

gfdgf