31.10.2023 Yhdessä-hanke

Eletään aikaa, jolloin monen yhdistyksen jäsenet saavat kutsun osallistua vuosikokoukseen. On aika tarkastella yhdistyksen tulevan vuoden toimintaa ja taloutta. Vuosikokouksissa jäsenet saavat selkoa yhdistyksen kuulumisista. 

Miltä näyttäisi perheen vuosikokous? Miten tulevaa toimintakautta tarkasteltaisiin ja millaisia taloudellisia suuntaviivoja luotaisiin? Ketkä määrittelisivät äänekkäimmin sen mihin asioihin pitäisi juuri nyt panostaa, jotta mentäisiin kohti yhteisiä tavoitteita? 

Yhdistyksen toimintaa ohjaa strateginen ajattelu, jolla yhdistyksen tehtävät ja arvot tulevat näkyviin ympäröivässä yhteisössä. Strategiaa ohjaa tavoite, jonka kautta kukin jäsen tietää mitä jäsenyys antaa ja mitä jäsenellä itsellään on annettavaa tavoitteen saavuttamiseksi. 

Millaiset tavoitteet voisivat ohjata perheen strategista ajattelua? Pääsevätkö kaikki jäsenet vaikuttamaan kukin omista lähtökohdistaan tavoitteisiin ja tavoitetta edistävään toimintaan? 

Yhdistyksen toiminnallisia periaatteita voidaan tietyiltä osin soveltaa yksikköön nimeltä perhe. Hallitus, eli perhekontekstissa yleensä vanhemmat, määrittelevät perheen arvot sekä toiminnan suhteutettuna talouteen. 

Onnittelut, jos olet lukenut tekstiä tähän saakka. Kuulostaa varsin tylsälle verrata perhettä hallinnollisesti raskassoutuiseen yhdistykseen. Vertailussa on kuitenkin jotakin perää, vai mitä? Hyvin toimivassa yhdistyksessä jäsenistö määrittää yhdistyksen suuntaviivoja ja tarkastelee hallituksen toimintaa. Jäsenistö on antanut luottamuksen kautta ohjat hallitukselle, joka toimillaan pitää yhdistyksen ruodussa. Jäsenistö ei ole siis olemassa hallitusta varten, vaan hallitus jäsenistöä varten. Näin myös yksikössä nimeltä perhe. 

Millaisia yllättäviä suuntaviivoja lapset voisivat antaa perheen strategiseen ajatteluun? Lapsen suurin tarve on yhteenkuulumisen tunne ja kiintymyssuhde vanhempaan. Sen tavoitteen säilyttäminen perhearjen keskellä on kuitenkin yllättävän haastavaa työn ja harrastusten aikataulutuksen ristitulessa ja voimavarojen säätelyssä. Yhdistyksessä asiat ja toimenpiteet, jotka vievät kohti tavoitetta, ovat yleensä yksinkertaisia. Näin on myös perheyksikössä. Suuret linjaukset eivät palvele arjen askelissa kuin suuntaviittoina. 

Mitkä arvot määrittävät meidän perheen suuria linjoja ja miten ne näyttäytyvät arjen valintoina? Niinä valintoina, jotka ovat osa perheen jokapäiväisiä rutiineja. Juuri niitä tylsiltä tuntuvia rutiineja, mutta jotka pitkällä tähtäimellä tekevät perheestä juuri meidän perheen. Kohdat, joissa pysähdymme olemaan läsnä toisillemme ja kuulemme toistemme tarpeet sekä ajatukset. 

Voisiko isänpäivä olla hyvä päivä teidän perheen vuosikokoukselle? Mihin haluamme yhdessä panostaa ja mitä kohden olla menossa? Millaisia tekoja se vaatii perheen kultakin jäseneltä? Miten hallitus ottaa vastuun siitä, että yhdessä asetetut tavoitteet toteutuvat? 

Arjen askeleet kuljettavat kauaksi. 

Yhdessä-hanke

takaisin alkuun

gfdgf