09.10.2023 Yhdessä-hanke

Teinineuvola 4.10.2023 Evijärvi 

Tanja Malinen, KM, erityisluokanopettaja, Logoterapeutti LIF ®, työelämänvalmentaja LTI ®, työnohjaaja STO ry, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti 

Teinineuvolaan oli Evijärven kunnantalolle kokoontunut toistamiseen teinien vanhempia tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan illan aiheesta: Vapaus, vastuu ja arvot. Edellisestä kerrasta väkimäärä oli kasvanut. Puskaradio oli siis Evijärvellä ollut oikealla taajuudella. 

Kokoontuminen aloitettiin MLL:n paikallisyhdistyksen kattaman kahvipöydän ja omenapiirakan äärestä. Kahvia juodessa jutusteltiin päälimmäiset kuulumiset. 

Erityisopettaja Tanja Malinen alusti illan aiheen kertomalla lyhkäisesti logoterapian peruspilareista. Logoterapian kannattelevana ajatuksena on, ettei ole toivotonta tilannetta, eikä ole ihmistä, jolla ei olisi mahdollisuuksia. Suuntauksen isä Viktor E. Frankl tutki sitä, mikä pitää ihmisen toimintakykyisenä elämän kolhuissa ja vakavien sairauksien kohdatessa. Franklin ajattelu muodostui muun muassa hänen ollessa keskitysleirillä, jossa hän havaitsi niiden vankien selviävän paremmin, joiden toivo kiinnittyi leirin jälkeiseen elämään tavalla tai toisella. 

Logoterapian perusteista nousi ajatuksia Teinineuvolan pyöreän pöydän pohdintoihin. Miten auttaa nuorta pitämään katsetta tulevassa teini-iän myllerrysten keskellä? “Mikä sua odottaa?” 

Tanja Malisen johdolla aiheesta siirryttiin sujuvasti toiseen ja joskus kolmanteenkin. Teoriatasolla käytiin läpi, millaisia tunnepeilejä nuoren tulisi saada vanhemmasta, ja miten aikuisen tulisi olla aikuinen tunteidensa kanssa heijastamatta lapsen myrskyävää tunnetta takaisin. Aikuisen tehtävä kun on ottaa vastaan rajutkin tunteet. Yhtä mieltä oltiin siitä, miten teinin kanssa arkea jaettaessa voi olla vaikea joskus soveltaa kasvatuksen teoriaa käytäntöön. Vanhempikin kun on vain ihminen ja välillä tunteiden vietävissä. Keskustelun armollinen lopputulema oli, että myös aikuisella on lupa joskus menettää hermonsa, mutta tärkeää on se, mitä riidan jälkeen tapahtuu. Miten asia käsitellään ja sovitaan. 

Keskusteluissa tuli esiin, mitä riidoista voidaan oppia puolin ja toisin. Kotona nuori voi turvallisesti harjoitella tunnetaitoja peilaten sitä, mitä hänen tunteensa tuntuvat toisissa perheen jäsenissä. Molemminpuoleisen hermoromahduksen päälle voidaan todeta, miten tilanne meni överiksi. Aikuinen voi olla sanoittamassa sitä, miten tärkeää puhuminen riitatilanteen jälkeen on. Ennen hyviä keskusteluja on molempien kuitenkin syytä rauhoittua ja ottaa etäisyyttä asiaan. 

Teinineuvolassa keskustelua herätti myös se, miten pienelle lapselle sanoitetaan niitä tunteita, joita hän käy läpi kulloisessakin tilanteessa. Myös teini-iän saavuttaneen lapsen kohdalla tunteiden sanoittamista pidettiin tärkeänä vanhemman toimiessa tunteiden tulkkina: Tunteita sanoitetaan toimintaan, ei lapseen kohdistaen: “Olin pettynyt toimintaasi.” tai “Tämä asia tekee minulle pahan mielen.” Siinä missä pienelle lapselle sanoitetaan tämän omia tunteita, voi teini-ikäinen oppia sitä, miten hänen käytöksensä vaikuttaa toisen ihmisen tunteisiin. Myös aikuisen omia mokakokemuksia pidettiin tärkeänä kertoa nuorelle, jotta tämä ymmärtäisi mokien ja virheiden kuuluvan ihmisyyteen: “Et arvaa mitä minulle tänään tapahtui…” 

Tärkeitä kohtaamisia vanhemman ja teinin välillä ovat ne tilanteet, joissa nuori raottaa omaa maailmaansa tarjoten keskustelua. Moni Teinineuvolaan osallistuja kertoi hyvien keskustelujen syntyvän usein autossa. Automatkoilla ollaan lähekkäin samassa tilassa ja kuitenkin niin sanotun oheistekemisen äärellä. Nuoren automatkoilla kuuntelemaa musiikkia pidettiin myös hyvänä väylänä päästä jutun juureen kiinni. 

Arvoista puhuttaessa heräsi kysymys siitä, mistä nyt teini-ikäänsä elävä nuori omaksuu arvonsa. Arvomaailma ei ole enää yhteiskunnassa samankaltainen kuin keski-ikäänsä nuoren rinnalla elävällä vanhemmalla. Nuoren arvomaailma voi nousta useasta eri lähteestä somen logiikan vahvistaessa vielä omaksuttuja arvoja. Arvoja ei myöskään enää välttämättä omaksuta lähiaikuiselta. Tanja Malinen rohkaisi vanhempia tarkastelemaan omaa arvomaailmaa ja sanoittamaan rohkeasti sitä, mikä ohjaa meidän perheen arvoja. 

”Kasvamisen ja siipien rakentumisen tuleekin ottaa kipeää niin lapseen kuin aikuiseenkin”, lohdutti Tanja Malinen vanhempia tämänkertaisen Teinineuvolan lopuksi. Teini-ikä on juurikin kasvamisen ja elämää kannattelevien siipien rakentumisen aikaa. “Se mihin keskityt, kasvaa.” 

Ulla Anttila, Yhdessä-hanke

takaisin alkuun

gfdgf